Frustrerad?

Har du någon gång engagerat dig i en annan människa, berättat om Jesus, bett oändligt många timmar för personen – men ändå så verkar ingenting hända! Du ser potentialen, du ser personens kontaktnät och inser att om den här personen får tag på Jesus så kommer
m å n g a få höra om Jesus genom den – men personen visar inget intresse. frustration_cartoonEller så kanske personen har visat intresse, till och med varit eld och lågor över den Jesus du berättade om, men nu så har du inte sett personen på 3 månader och hört att han/hon lämnat allt med tron på Jesus.
Frustrerad? Besviken?! Ja, det är nog bara förnamnet till det man kan känna i sådana situationer. Tankar som att ”det är svårt att lärjungaträna människor i Sverige” dyker upp. ”Ingen är intresserad av Jesus” eller ”jag borde ha engagerat mig mer, berättat mer eller bett mer för människan” är tankar som i alla fall dyker upp i mitt huvud vid sådana tillfällen.

Frustrationen i dessa situationer kan vara väldigt svår att hantera. Vi blir lätt överanalyserande över våra egna och andras brister. Går ner oss och känner oss allmänt otillräckliga. Lyckligtvis så finns det en lösning på detta och som vanligt kommer den från Jesus själv.

I Markusevangeliet kap 4, vers 1-20 så berättar Jesus en liknelse där en bonde arbetar, sår sitt utsäde men får bara en god skörd på 25% av det han satsat. Jesus förklarar sedan liknelsen och berättar att så här fungerar det i Guds rike. Vi berättar för människor om Jesus, vi engagerar oss, vi skapar relationer men endast 25% av det vi satsar kommer att ge det resultat vi drömmer om. Både bonden och vi önskar såklart att allt vi ger ut ska ge goda resultat – men Jesus förklarar att det funkar inte så. Tror vi det så kommer vi bli besvikna och tappa hoppet.

sowing-seedsMenar Jesus då att vi ska sänka våra mål eller vara mer noggranna för vilka människor vi initialt satsar på? Jag tror inte det, eftersom Jesus inte någonstans säger till bonden ”så mindre”, ”satsa mer på det fruktbärande jordarna”. Bonden sår överallt, i dålig och god jord. Vad Jesus istället säger är att förvänta er god frukt, m y c k et frukt, men inte överallt.

När vi kämpar med frustration i vårt arbete med att lärjungaträna andra människor, så är den här berättelsen väldigt viktig. Jesus går så långt att han säger att den är grundläggande för allt han säger. Förstår vi inte den, så förstår vi ingenting.
Lärdomarna vi får är att…

… det är de få som kommer bära den största frukten

… det är naturligt att vissa människor vi engagerar oss i inte kommer att bli nya lärjungar

… vi inte skapar frukten i andra människors liv

… vi sår (berättar om Jesus) för alla, utan tidiga analyser om människan är bra/dålig jord

… bara för att en människa initialt visar stort intressen för Jesus, så ska vi inte bli förvånade/frustrerade om den senare skiter i allt

… inte försöka göra lärjungar av människor som inte vill utan istället engagera oss i dem som bär frukt

Genom att förstå Jesus liknelse, så är i alla fall min erfarenhet att vi kan hantera vår frustration på ett mycket bättre sätt.